در حال نمایش 8 نتیجه

پودر کاشت ناخن سفید گچی HD acrylic infinite white ایزی فلو EzFlow

165,000 تومان3,060,000 تومان
 • اورجینال
 • محصول آمریکا
 • رنگ ثابت و ماندگار
 • بسیار نرم و یک دست
 • بدون شکستگی و ترک‌خوردگی

پودر کاشت ناخن A Polymer Pink ایزی فلو EzFlow

165,000 تومان3,060,000 تومان
 • اورجینال
 • محصول آمریکا
 • رنگ ثابت و ماندگار
 • بسیار نرم و یک دست
 • بدون شکستگی و ترک‌خوردگی

پودر کاشت ناخن HD Acrylic STRIKING PINK ایزی فلو EzFlow

165,000 تومان15,000,000 تومان
 • اورجینال
 • محصول آمریکا
 • بدون شکنندگی
 • رنگ ثابت و پایدار
 • انعطاف پذیری بالا
 • بسیار نرم و یک دست
 • بدون رنگ پریدگی و زرد شدن
 

پودر کاشت ناخن A Polymer Vibrant Pink ایزی فلو EzFlow

165,000 تومان3,060,000 تومان
 • اورجینال
 • محصول آمریکا
 • رنگ ثابت و ماندگار
 • بسیار نرم و یک دست
 • بدون شکستگی و ترک خوردگی

پودر کاشت ناخن کریستالی HD Acrylic Clear ایزی فلو EzFlow

165,000 تومان15,000,000 تومان
 • اورجینال
 • محصول آمریکا
 • رنگ ثابت و پایدار
 • انعطاف پذیری بالا
 • بسیار نرم و یک دست
 • بدون رنگ پریدگی و زرد شدن
 • بدون شکنندگی و ترک خوردگی

پودر کاشت ناخن سفید گچی HD Acrylic White ایزی فلو EzFlow

165,000 تومان15,000,000 تومان
 • اورجینال
 • محصول آمریکا
 • رنگ پایدار و ثابت
 • انعطاف پذیری بالا
 • بسیار نرم و یک دست
 • بدون شکنندگی و ترک خوردگی

پودر کاشت ناخن HD Acrylic Cover Pink ایزی فلو EzFlow

165,000 تومان15,000,000 تومان
 • اورجینال
 • محصول آمریکا
 • رنگ ثابت و پایدار
 • انعطاف پذیری بالا
 • بسیار نرم ویک دست
 • بدون رنگ پریدگی و زرد شدن
 • بدون شکستگی و  ترک خوردگی

پودر کاشت ناخن ایزی فلو EzFlow HD Acrylic Pink

165,000 تومان15,000,000 تومان
 • اورجینال
 • محصول آمریکا
 • رنگ پایدار و ثابت
 • انعطاف پذیری بالا
 • بسیار نرم و یک دست
 • بدون شکنندگی و ترک خوردگی