اسکراب (26)

تیغ پدیکور و لوازم جانبی (8)

دمپایی پدیکور (2)

روغن درمانی اسپا (4)

سر سوهان پدیکور (5)

سوهان و رنده کف پا (17)

قرص پدیکور، مانیکور (5)

لوسیون بدن، دست، پا (20)

ماسک دست و پا (7)

نمک دریایی (6)

پارافین تراپی (5)

پودر ژل پدیکور، مانیکور (1)

پودر کوکتل (1)

پینه بردار پوست (کلوس ریموور) (5)

چای اسپا (2)

کوکتل پدیکور (12)