نمایش 1–12 از 28 نتیجه

سر سوهان ناخن میخچه اورجینال پاورفول (کد 32) Powerful 2.7mm_PF

488,000 تومان
 • آلیاژ مقاوم
 • ضخامت 2.7mm
 • تولید کشور روسیه
 • قابلیت در آوردن‌ ‌میخچه

سر سوهان ناخن میخچه اورجینال پاورفول (کد 31) Powerful 1.8mm_PF

488,000 تومان
 • آلیاژ مقاوم
 • ضخامت 1.8mm
 • تولید کشور روسیه
 • قابلیت در آوردن‌ ‌میخچه

سر سوهان ناخن میخچه اورجینال پاورفول (کد 30) Powerful 2.3mm_PF

488,000 تومان
 • آلیاژ مقاوم
 • ضخامت 2.3mm
 • تولید کشور روسیه
 • قابلیت در آوردن‌ ‌میخچه

سر سوهان ناخن میخچه اورجینال پاورفول (کد 29) Powerful 3.0mm_PF

488,000 تومان
 • آلیاژ مقاوم
 • ضخامت 3.0mm
 • تولید کشور روسیه
 • قابلیت در آوردن‌ ‌میخچه

سر سوهان ناخن الماسه اورجینال پاورفول (کد 28) Powerful Sharp Point F_PF

488,000 تومان
 • دورگیری
 • شیار های ریز
 • جنس ضد زنگ
 • تمیز کردن زیر ناخن
 • تولید کشور روسیه
 • درجه زبری F(معمولی)
 • ایجاد سوراخ بر روی ناخن

سر سوهان ناخن الماسه اورجینال پاورفول (کد 27) Powerful Sharp Point M_PF

488,000 تومان
 • دورگیری
 • شیار های ریز
 • جنس ضد زنگ
 • تمیز کردن زیر ناخن
 • تولید کشور روسیه
 • درجه زبری M(نسبتا زبر)
 • ایجاد سوراخ بر روی ناخن

سر سوهان ناخن الماسه اورجینال پاورفول (کد 26) Powerful Small Cone_PF

488,000 تومان
 • دورگیری
 • برداشتن ژل
 • نوار سبز(زبر)
 • جنس ضد زنگ
 • شیار های درشت
 • تمیز کردن زیر ناخن
 • تولید کشور روسیه

سر سوهان ناخن الماسه اورجینال پاورفول (کد 25) Powerful S Cone 2way M_PF

488,000 تومان
 • دورگیری
 • نوار آبی(زبر)
 • جنس ضد زنگ
 • تولید کشور روسیه
 • جداکردن مواد از ریشه
 • شیار های نسبتا درشت

سر سوهان ناخن الماسه اورجینال پاورفول (کد 24) Powerful S Cone 2way F_PF

488,000 تومان
 • دورگیری
 • شیار های ریز
 • جنس ضد زنگ
 • تولید کشور روسیه
 • نوار قرمز(نسبتا نرم)
 • جداکردن مواد از ریشه

سر سوهان ناخن الماسه اورجینال پاورفول (کد 19) Powerful S Barrel F_PF

488,000 تومان
 • ریموو ژل
 • شیار های ریز
 • جنس ضد زنگ
 • تولید کشور روسیه
 • کم کردن حجم مواد
 • کات کردن و هواگیری
 • درجه زبری F(معمولی)

سر سوهان ناخن الماسه اورجینال پاورفول (کد 18) Powerful S Barrel XF_PF

488,000 تومان
 • ریموو ژل
 • شیار های ریز
 • جنس ضد زنگ
 • تولید کشور روسیه
 • کم کردن حجم مواد
 • کات کردن و هواگیری
 • درجه زبری XF(نسبتا زبر)

سر سوهان ناخن الماسه اورجینال پاورفول (کد 17) Powerful S Barrel XXF_PF

488,000 تومان
 • ریموو ژل
 • جنس ضد زنگ
 • تولید کشور روسیه
 • کم کردن حجم مواد
 • شیار های بسیار ریز
 • کات کردن و هواگیری
 • درجه زبری XXF(معمولی)