در حال نمایش 7 نتیجه

پلی ژل ناخن انجل Poly gel Angel COVER PEACH

250,000 تومان450,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
 • غلظت بالا
 • رنگ هلویی تیره
 • بدون بو و ایجاد حساسیت
 • کاشت ظریف و انعطاف پذیر
 

پلی ژل ناخن انجل Poly gel Angel WHITE

250,000 تومان450,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
 • غلظت بالا
 • رنگ سفید گچی
 • بدون بو و ایجاد حساسیت
 • کاشت ظریف و انعطاف پذیر
 

پلی ژل ناخن انجل Poly gel Angel Clear

250,000 تومان450,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
 • رنگ شفاف
 • غلظت بالا
 • بدون بو وایجاد حساسیت
 • کاشت ظریف و انعطاف پذیر
 

پلی ژل ناخن انجل Poly gel Angel HOT PINK

250,000 تومان450,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
 • غلظت بالا
 • کیفیت و تنوع رنگی بالا
 • رنگ صورتی پر رنگ کاور
 • بدون بو وایجاد حساسیت
 • کاشت ظریف و انعطاف پذیر

پلی ژل ناخن انجل Poly gel Angel PINK

250,000 تومان450,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
 • غلظت بالا
 • انعطاف پذیر
 • صورتی نیمه کاور
 • کیفیت و تنوع رنگی بالا
 • بدون بو  و ایجاد حساسیت

پلی ژل ناخن شیری انجل Poly gel Angel Milk

250,000 تومان450,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
 • غلظت بالا
 • انعطاف پذیر
 • رنگ سفید شیری
 • کیفیت و تنوع رنگی بالا
 • بدون بو و ایجاد حساسیت

پلی ژل ناخن شیری انجل Poly gel Angel SHER PINK

250,000 تومان450,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
 • غلظت بالا
 • کیفیت و تنوع رنگی بالا
 • بدون بو و ایجاد حساسیت
 • رنگ صورتی طبیعی شفاف
 • کاشت ظریف و انعطاف پذیر