تیپ ۵۰عددی s star

15,000 تومان

قلم شماره ۱۲ اشکی چیساCHISA

210,000 تومان

قلم شماره ۱۴ اشکی چیساCHISA

230,000 تومان

نیپر چیسا نقره ای

145,000 تومان

نیپر چیسا طلایی

160,000 تومان

قلم شماره ۶ اشکی چیسا

70,000 تومان

قالب کاشت چیسا CHISA

25,000 تومان

کاتر فلزی چیسا

45,000 تومان

عقب زن کوچک چیسا

30,000 تومان

ژل HO1 چیسا

110,000 تومان

روغن کیوتیکول ۱۵ میل CHISA

45,000 تومان

تاپ کت ژل شاین دار چیسا CHISA

70,000 تومان