ساغرچی شعبه یک

شعبه ۱ ژانپل ساغرچی : 

خیابان منوچهری  بعد از تقاطع لاله زار  روبروی پارکینگ پاساژ مرجان  پلاک ۱۱۱/۱
تلفن : ۶۶۷۱۶۸۱۲ / ۶۶۷۴۲۲۷۹

شعبه ۲ طهران (تتو) :

خیابان منوچهری  بعد از تقاطع لاله زار پاساژ مرجان  پلاک ۴۲
تلفن : ۳۳۹۷۷۳۹۵

tehran MRT shop

شعبه ۳ ساغرچی :

خیابان منوچهری  بعد از تقاطع لاله زار  نبش کوچه ژاندارک  پلاک ۱۱۴
تلفن : ۳۳۱۱۳۳۱۸ 

خط مستقیم سفارشات ناخن  : 09128508045

خط مستقیم سفارشات مژه : 09125178693 

خط مستقیم سفارشات تاتو : 09128508241